ОБЩИ УСЛОВИЯ

Сайт www.kk-bg.com е собственост на К и К спорт ЕООД, регистрирано по търговския закон на Република България.
Седалище на управление: гр. София, ул. Иван Вазов 17, ап.2
Идентификационен номер: 131109066
Регистрация по ДДС: BG 131109066

Банкова сметка в лева:
ОББ АД
IBAN: BG51UBBS88881000033880
BIC: UBBSBGSF

Фирмата ни е с повече от 30 годишна история. Ние държим на доброто си име и се стараем да работим винаги с разбиране и уважение към нуждите на Вас нашите клиенти.
Запознайте се със следната информация преди да напраите поръчка при нас:

Как да направите поръчка:

1. Избирате желания/те продукт/и
2. Посочвате кода му или изпращате линк със снимка от сайта ни
3. Изпращате на имейла необходимата информация за бройки, текст, лого или снимка
4. Моля дайте ни желана дата на готовност на Вашата поръчка (за да можем да се съобразим при възможност с нея)
5. Посочете ни Вашите имена и телефон за контакт
6. Давате адрес (при доставка с куриер)
7. Избирате метод на плащане (препоръчваме за суми над 500,00 лв, плащането да бъде по банков път):
   • в брой (на място в магазина)
   • с карта (на място в магазина)
   • с наложен платеж по куриер
   • по банков път (при предаване на поръчката, трябва предватително да сме получили копие от платежното за извършеното плащане)
   • ако желаете фактура предварително предоставяте данните, на които желаете да я издадем
8. След изпращането на цялата информация получавате имейл от наш сътрудник, в който потвърждаваме поръчката и финално ви информираме за крайната сума и за срока на готовност.

Правейки поръчка във фимра КиК спорт ЕООД, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ на фирмата!

Получаване и доставка на готови поръчки:

• Всички цени, в сайта и които ние оферираме са франко магазин на К и К спорт и не включват транспортни разходи за доставка до желан от Вас адрес.
• Транспортните разходи са за сметка на клиента.
• К и К спорт си партнира с всички куриерски фирми, за това ако имате предпочитание, моля да го посочите при направа на поръчката си.
• К и К спорт винаги застраховаме пратките си и ги изпращаме в безупречно състояние, ако обаче има повреда по време на транспорта клиента може да предяви претенции към куриерската фирма, когато има нарушение на целостта на пратката или повреда на продукта. Проверявайте пратките си веднага като ги получите, пред куриер, за да може да се възползвате от услугата застраховка.
• Потребителят е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝ, в присъствието на куриер, и да уведоми незабавно при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Потребителят не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.
• При поръчка под 30 лева с ДДС, която желаете да се изпрати по куриер се начислява такса за пакетиране в размер на 2.00лв с ДДС

 

Срок за изработка:

Стандартната поръчка за изработка на спортни награди се изпълнява за 3 работни дни. Спрямо количеството и сложността на изработка, срокът може да нарастне.
За експресна изработка служителите ни могат да наложат следното допълнително оскъпяване, отнасящо се за цялата стойност на поръчката:
за следващия работен ден (поръчката трябва да е постъпила до 16:00) - +20%
за същия работен ден - +50%

За направена поръчка се счита поръчка, за която екипа ни има цялата необходима информация за изпълнение:
- потвърдена визия (лога и/или текстове)
- срок на готовност
- начин на плащане
- начин на получаване

Служителите ни си запазват правото по преценка да откажат изпълнението на всяка поръчка при реален риск от невъзможност за коректна изработка в срок.

 Други условия:

• Наличността, която виждате на продуктите в сайта ни е реална и се обновява в реално време.
• Моля, имайте предвид, че времето за изработка (стандартно или експресно) започва да тече СЛЕД всички уточнения на поръчката, а не в момента на подаването ѝ.
• Времето за доставка не е включено в посоченото време за изработка!
• Текстове се приемат написани САМО В ЕЛЕКТРОНЕН ФОРМАТ!!!
За изписаните с латински букви текстове ("маймуница", "шльокавица" и т.н.) НЕ ПОЕМАМЕ ОТГОВОРНОСТ за евентуални правописни грешки, възникнали при преписването им от наша страна! Ако желаете текст на кирилица - изпратете го на кирилица, ако желаете текст на чужд език - изпратете го написан на съответния език.
• Флашки с текстове, снимки и лога НЕ СЕ ПРИЕМАТ НА МЯСТО. Може предватително да ги изпратите на имейл: sales@kk-bg.com
Може също първо да подберете съответни модели награди на място в магазина и след това да ни изпратите на имейла вашите текстове, снимки и лога.
• Моля, преглеждайте внимателно изпратения от нас дизайн, текст и информация за печат или гравиране. НЕ ПОЕМАМЕ ОТГОВОРНОСТ за грешки, когато сме изпратили визия/дизайн за одобрение и Вие сте потвърдили поръчката писмено.
• Информацията като лога, текстове и снимки, която ни предоставяте доброволно ще се използва само и единствено по предназначение за изготвянето на Вашата поръчка. Фирмата ни запазва информация за бъдещи поръчки с цел улеснение на взаимния процес на работа. Моля ако не желаете това, само да ни информирате и няма да има останала следа при нас за извършената Ви поръчка. Информация с трети лица не се споделя и всички служители на К и К спорт подписват изрична декларация за това.
• Мострите се заплащат.

 Рекламации

  • Процедурата по рекламация е да ни изпратят/донесат продукта за рекламация (за сметка на клиента) и след отстраняването на дефектите/несъответствията ще им изпратим коригирания или новия продукт, срок за отстраняване на рекламацията до 30 календарни дни

ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА И ЗАМЯНА

Потребителят има право да се откаже от вече направена поръчка без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 7-дневен срок, считано от датата на приемане на поръчката от Потребителя или от трето лице, освен в случайте, когато предмет на поръчката са продукти, направени съгласно индивидуални спецификации или явно персонализирани.

Накратко казано: КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО ДА ОТКАЖЕ ПРИЕМАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ИНДИВУДУАЛНО НАДПИСАНИ ПРОДУКТИ, СЛЕД КАТО Е ПОТВЪРДИЛ ИЗРИЧНО ПОРЪЧКАТА И ТЯ Е ЗАПОЧНАТА ДА БЪДЕ ОБРАБОТВАНА!

 

- За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено К и К спорт за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката. - Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с касовата бележка и фактурата, ако има такава, в срок от 7 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от поръчката.

- К и К спорт възстановява плащанията в срок до 14 работни дни след получаване на стоките обратно.

- В случай че Потребителят не изпълни задължението си в срок и без да предостави уважителна причина за забавяне за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.

- К и К спорт възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки, като Потребителят няма право да изисква възстановяване на сумите за евентуални куриерски услуги за доставка и връщане.

ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИЯ Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с направената поръчка. Не може да се предявява рекламации при грешно изписване на текст на кирилица или латиница, ако текстът не е бил изпратен в коректната форма. За текстове на кирилица се приемат само изпратени по имейла текстове на кирилица и Потребителят сам носи отговорност, ако има налице разминаване между изписания от него текст на латиница и транслителирания текст на кирилица. Същото важи и при изписване на латиница.

К и К спорт ЕООД не отговаря за лош печат/гравиране на лого и/или снимка, в резултат на некачествено изпратено такова.

К и К спорт ЕООД не отговаря за леки несъответствия между снимките на сайта и готовите продукти, тъй като всички поръчки се изработват или обработват ръчно. Също и при някой доставки може да има леки/незначителни разлики в продуктите, с които ПОТРЕБИТЕЛЯ е съгласен.


Услугите, като гравиране на продукт на клиент, печат на продукт на клиент НЕ подлежат на рекламация, Потребителят поема изцяло и безапелационно щетите постъпили при евентуална повреда на продукта на клиента.

Потребителят не може да предявява искане за възстановяване сума за повреденият продукт и са длъжни да заплатят цената на услугата към К и К спорт ЕООД. Потребителят има право да предяви рекламация на стоката, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата. Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното.


Гаранция на персонализирани продукти се дава, само за частта която не се отнася за печат или гравиране.

При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената. Рекламацията се подава писмено чрез посочения имейл: sales@kk-bg.com При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт. При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

1. Касова бележка или фактура;

2. Мейли, записки или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с поръчаното;

3. Други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Рекламацията на потребителска стока може да се предяви не по-късно от две седмици от установяване на несъответствието с договореното. Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

К и К спорт ЕООД при основателна рекламация привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя.


Ако стоката не е поправена и след изтичането на срока по предходната алинея Потребителят има право да откаже поръчката и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока.


Привеждането на потребителската стока в съответствие с направената поръчка е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й.


При несъответствие на потребителската стока с поръчаната и когато Потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:

-1. отказ от поръчката и възстановяване на заплатената от него сума;

-2. намаляване на цената.

Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя. Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за отказ от поръчка и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ К и К спорт има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати изпълнението на поръчка, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

 

Запишете се за нашите новини!

Loader