Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии

19.03.2021


К И К СПОРТ ЕООД изпълнява проект № BG16RFOP002-2.083-0059-C01 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“. Проектът е по процедура BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии към проект №BG16RFOP002-2.015-0002 „Ваучерна схема за предоставяне на информационни и комуникационни технологии (ИКТ УСЛУГИ) на микро, малко и средни предприятия (МСП)“ и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Главната цел е повишаване капацитета на микро, малките и средните предприятия (МСП) за конкурентен и устойчив на динамично развиващите се пазари бизнес чрез предоставяне на услуги, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ).

 

Полученият ваучер е ваучер Тип 2, Група 2 Ваучери за ИКТ услуги за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси.

 

Обща стойност на проекта е 20 000,00 лв., от които 17 000,00 лв. европейско и 3 000,00 лв. национално съфинансиране.

 

Проектът стартира на 30.09.2020г. и е с продължителност 8 месеца.

 

 

Запишете се за нашите новини!

Loader