Защита на лични данни

Регламент (EС) 2016/679 — защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

Той позволява на гражданите на Европейския съюз (ЕС) да контролират по-добре своите лични данни. Освен това той модернизира и уеднаквява правилата, които позволяват на предприятията да намалят бюрокрацията и да се възползват от увеличаване на доверието на потребителите.

Общият регламент относно защитата на данните (ОРЗД) е част от пакета с реформи за защита на данните на ЕС, заедно с директивата за защита на данните за полицията и органите на наказателноправната система.

От коя дата влиза в сила GDRP?

GDPR става напълно приложим в целия ЕС, включително България, на 25 май 2018 г. България може да адаптира закона, като може да приложи мерки, които само да засилят съществуващите вече изисквания.

 

Обхват

GDPR е най-всеобхватното и прогресивно законодателство в областта на защитата на данните в света, актуализирано по възможно най-адекватния към момента начин, за да се справи с последиците от цифровата ера. Регулацията се прилага и за организации или компании, които не са установени в ЕС, но които предлагат стоки и услуги на физически лица в ЕС или наблюдават тяхното поведение. Той създава нови права за хората в цифровата среда и няколко нови и подробни задължения за сътрудничество между страните в и извън Европейския съюз.

 

К и К спорт ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

-разкриват расов или етнически произход;

-разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;

-генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация;

 

Какви лични данни събираме и защо?

За осъществяване на поръчка и доставка на продукт от каталога ни и/или от страницата на  К и К спорт ЕООД – www.kk-bg.com, събираме данни:

-име на клиента (необходимо за осъществяване на връзка с клиента и/или доставка на продукта чрез транспортна фирма)

-телефон на клиента (необходимо за осъществяване на връзка с клиента и/или доставка на продукта чрез транспортна фирма)

-email адрес на клиента (необходимо за осъществяване на връзка с клиента, за осъществяване на комуникация в писменна форма, относно изясняване детайли по дадената поръчка), след самостоятелно попълване и дадено съгласие от страна на клиента, за изпращане на ВАЖНИ новини и информация, свързани с дейността на фирмата

-адрес за доставка (попълва се, само ако клиента желае доставка на продукта чрез спедиторска фирма)

-данни за фактура (данните се предоставят, в случай, че е необходимо издаването на такъв документ)

-текстове, лога и друга информация, необходима и свързана с изпълнение поръчката на клиента. К и К спорт гарантира запазването на подадената от клиента информация единствено и само за нуждите на работния процес.

Срок и начин на съхраняване

Информацията се съхранява за неопределен период от време поради спецификата на работата ни, на вътрешнофирмен сървър (достъпен с индивидуална парола и име за достъп на всеки служител) и в срок до един месец на вътрешнофирмена система за уравление на поръчки. При изрично желание на клиента – цялата информация за поръчката му, може да бъде изтрита непосредствено след изпълнението и заплащането на заявката му.

 

За допълнителна информация относно защитата на личните данни и вътрешнофирмените мерки и правила, можете да се обърнете към наш сътрудник.

 

Информация относно Администратора на лични данни

Наименование К и К спорт ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 131109066

Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Иван Вазов 17, ет. 1, ап.2

Адрес за упражняване на дейността: гр. София 1000, ул. Ген. П. Паренсов 17, магазин К и К спорт

Данни за кореспонденция: гр. София, ул. Иван Вазов 17, ет. 1, ап.2, E-mail: sales@kk-bg.com, Телефон.: 0886 44 94 93

 

Информация относно компетентния надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:02 915 3 518

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Запишете се за нашите новини!

Loader